PUPPY.

Lunchdate med de här fina flickorna. Lyllo mig.