NIOHUNDRANIO.

Kompisar med ryggsäck, kompisar med öl och kompisar med glasögon.