PÅ JOBBET.

Hämtar grejer, fotar i skärgården och jobbar i skuggan av ett segel.