YOU ARE THE SKY.

Ett kärt Stockholm, en fredag och ett tak. Och hemligheter i soluppgång. Det blir en fin sommar.