END OF APRIL SMILES.

Aprils sista dagar var soliga. Och hundiga.