LET’S DO IT. LET’S FALL IN LOVE.

I söndags hängde vi i solen och läste tidningar. Isbjörnen i centrum, alltid.