TRETTIONDE JANUARI TVÅTUSENTOLV.

Måndag och vi gör så gott vi kan.

Bild