ÖSTERMALMSGATAN.

Går på jobbmöte bakom brandgula dörrar och gömmer bandaget under rocken.