HUMMER ”MINUTE” 0CH NÅGRA FLASKOR HUSETS.

Efterlängtad syskonmiddag.