WRAPPED.

Tidningar och tidningspaket är det bästa.