VENTISEI NOVEMBRE DUEMILAUNDICI.

Vi andas höstluft, kastar pinnar och blir varma under halsduken.